Coachen

Motiveren en enthousiasmeren van medewerkers om een bepaald van tevoren gedefinieerd resultaat te behalen. Stimuleren van medewerkers zodat zij taken zelfstandig uit kunnen voeren en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Niveau 1:

 • luistert aandachtig naar vragen en problemen, vraagt door
 • geeft positief kritische feedback op concreet gedrag; houdt een spiegel voor
 • geeft tips voor verbetering/ontwikkeling.
 • straalt enthousiasme en flair uit in het stimuleren van anderen

Niveau 2:

 • vormt zich een helder beeld van kwaliteiten en leerpunten van de ander en bespreekt deze om tot een gedeeld beeld komen
 • motiveert de ander om persoonlijke leerdoelen te benoemen, maar stelt ook voorwaarden aan ontwikkeling
 • stimuleert de ander om te experimenteren en van fouten te leren; benoemt hierbij randvoorwaarden en doelen.

Niveau 3:

 • zet de ander aan tot het stellen van vragen over persoonlijke valkuilen, motieven, drijfveren en idealen
 • zet eigen oordeel opzij en bouwt verder op zelfvertrouwen van de ander
 • toont voorbeeldgedrag
 • ondersteunt meerdere personen, waaronder personen met uiteenlopende vragen.
 • Vraagt feedback en reflecteert dit op het eigen handelen

Niveau 4:

 • ondersteunt en stimuleert de ander in de uitoefening van het werk zonder zelf op de voorgrond te treden; straalt vertrouwen, rust en veiligheid uit
 • wisselt van stijl/gedrag om bewustwording bij de ander te realiseren of om gedragspatronen te doorbreken of te versterken
 • motiveert en stimuleert personen in complexe situaties
 • schept een klimaat waarin medewerkers en managers zich kwetsbaar durven en mogen opstellen.