Besluiten nemen

Maken van een keuze op basis van heldere afweging en eigen oordeel. Knopen doorhakken.

 

Niveau 1:

 • neemt beslissingen op grond van feitelijke informatie waarbij de gevolgen van de beslissingen voorspelbaar zijn
 • neemt en motiveert beslissingen binnen het eigen werkterrein
 • betrekt anderen bij beslissing

Niveau 2:

 • neemt besluiten die collega?s en/of klanten betreffen
 • neemt de gevolgen van besluiten mee in de beslissing
 • hakt knopen door in onzekere situaties.

Niveau 3:

 • betrekt relevante partijen bij de besluitvorming in complexe situaties, vraagt terugkoppeling en streeft naar draagvlak voor het genomen besluit
 • weegt beslissingen zorgvuldig af; neemt besluiten tijdig
 • neemt beslissingen op basis van onvolledige informatie
 • blijft achter genomen besluit staan
 • neemt verantwoorde risico?s op eigen aandachtsgebied

Niveau 4:

 • neemt op een daadkrachtige en doortastende wijze zorgvuldige beslissingen, ook in onzekere situaties of actuele ontwikkelingen
 • neemt beslissingen in situaties met tegenstrijdige informatie en/of met strategische gevolgen voor de gemeente en zorgt voor voldoende draagvlak bij zwaarwegende keuzes
 • heeft overwicht bij het nemen van beslissingen en neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het genomen besluit.