Analyseren

Signaleren van problemen en vragen. Herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Zoeken naar relevante gegevens en achtergronden.

 

Niveau 1

 • herkent eenvoudige en concrete vraagstukken en signaleert waar informatie ontbreekt
 • redeneert logisch en consistent
 • gebruikt meerdere informatiebronnen

Niveau 2

 • doorziet structuren, onderscheidt hoofd- en bijzaken en toetst of de beschikbare informatie relevant en bruikbaar is voor de gemeente
 • zoekt gericht informatie op een breed terrein, integreert nieuwe met bestaande informatie en legt verbanden tussen verschillende soorten informatie(bronnen)
 • deelt problemen en complexe vraagstukken op in onderdelen en haalt de kern naar boven

Niveau 3

 • redeneert logisch wat de effecten van acties zijn
 • beschouwt complexe en multidisciplinaire projecten vanuit meerdere invalshoeken op grond van onvolledige informatie
 • onderzoekt alternatieven om zich een oordeel te vormen en beschrijft meerdere scenario?s met relaties tussen oorzaak en gevolg.
 • destilleert uit alle beschikbare informatie en gegevens heldere en eenduidige (sturings-)informatie

Niveau 4

 • bekijkt ingewikkelde vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken, kijkt daarbij over de grenzen van het eigen vakgebied heen.
 • doorziet en anticipeert op problemen die pas op lange termijn spelen
 • brengt complexe, soms tegenstrijdige informatie terug tot de kern en relateert deze aan de strategische ambities van de organisatie.