Competenties

Wil je een functie vervullen bij de gemeente? Dan vragen we dat je beschikt over een aantal competenties. De gemeente gebruikt hiervoor onderstaande lijst. Bij de functiebeschrijving staat om welke competenties het gaat, en welk niveau we verwachten.

 

1.Persoonlijke effectiviteit

1.1 Zorgvuldigheid

1.2 Analyseren

1.3 Flexibiliteit

1.4 Onafhankelijk

1.5 Stressbestendigheid

2.Relaties

2.1 Samenwerken

2.2 Coachen

2.3 Communiceren

3.Resultaatgericht werken

3.1 Doelgericht

3.2 Besluiten nemen

3.3 Initiatief nemen

3.4 Plannen en organiseren

4.Externe oriëntatie

4.1 Omgevingssensitiviteit

4.2 Visie

4.3 Klantgerichtheid